top drag and drop site creator software

مزیت های کمپین هواداری

 

نگران صفحات تقلبی نباشد

جلوگیری از سو استفاده نام یا شهرت شما که افراد سودجو با ایجاد صفحات تقلبی در شبکه های اجتماعی انجام می دهند 

کسب درآمد

شما میتوانید به عنوان یک چهره مشهور با مدیریت صفحه خود  با روش های مختلف و یا پاسخگویی پیام های اختصاصی هواداران کسب در آمد نمایید 

هیچگاه هک نمی شوید

کلید صفحه کمپین شما فقط مختص شخص شماست  دیگر نگران هک شدن اکانت خودنباشید.

اطلاع رسانی

همواره هواداران خود را در جریان اخبار، اطلاعات  و  پیشرفتهای خود با قالبهای مختلف محتوا مثل فیلم ، عکس و متن قرار دهید

دعوت به برنامه ها و رویدادها

شما میتوانید هواداران خود را از محل حضور خود در برنامه های مختلف آگاه سازید و میزان حضور  . آنها را قبل از برنامه پیش بینی نمایید  . کما اینکه اگر شما مدیر تیم ورزشی هستید با تعریف رویداد  حمایتی  میتوانید کسب در آمد کنید .

هم اکنون سفارش کمپین هواداری دهید

اگر چهره معروفی هستید و بیش از400 هزار هوادار در شبکه های اجتماعی دارید حتما امکانات مارا که در زیر توضیح داده شده مطالعه نمایید شما با سفارش صفحه کمپین هواداری در اپلیکیشن ما از امنیت و درآمد برخوردار خواهید شد